Wij zijn Doedactiek.

Wij zijn bevlogen docenten en lerarenopleiders. Wij willen leerlingen mooie, uitdagende en/of speelse leerervaringen bieden.

Dat kan… met docenten die hun repertoire aan leeractiviteiten continu uitbreiden en steeds op zoek zijn naar nieuwe lesvormen, met moderne ICT.

Dat kan… met Doedactiek.

Francine Behnen
Francine BehnenDocent en onderzoeker (NHL Stenden Hogeschool en UTwente)
Het werken met ICT in de lespraktijk maakt het mogelijk om meer interactie in het leerproces tot stand te brengen. Dit kan leerlingen en studenten net ietsje meer uitdagen en ze ruimte geven voor eigen inbreng. Het is vaak niet zozeer de app of tool die uitdagend is, maar de leeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden met de app of tooln. Dat vraagt van mij als docent dat ik ‘lenig’ of ‘wendbaar’ ben bij het tot stand brengen van optimale combinaties van leeractiviteiten en apps of tools. Veel docenten en ook studenten van de lerarenopleiding hebben moeite met het inschatten van de meerwaarde van ICT. Doedactiek maakt dat inschatten ietsje makkelijker met een zoekstructuur die voor iedere docent herkenbaar is. En met InstalesOntwerp, waarmee in een handomdraai leeractiviteiten en tools en apps gecombineerd worden, is zelf inschatten niet eens meer nodig. Doedactiek maakt het echt makkelijk. Letterlijk. Doen!
Marina Lankester
Marina LankesterDocent Beeldende Vorming (Assink Lyceum)
Als docente Beeldende Vorming maakte ik altijd al lesmateriaal. Maar toen de iPad 2 uitkwam werd mijn lesmateriaal helemaal anders. Vanaf toen maakte ik iBooks met vooral interactief lesmateriaal. Eerst voor school maar later als uitgeverijtje.
En vanuit mijn iPad ervaring werd ik gevraagd op school voor een iPad pilot (2012) en daarna voor deze PLG waar deze site Doedaktiek uit voortgekomen is. Ik heb met veel enthousiasme mee mogen draaien met deze groep en voelde mij als een vis in het water. We hebben dezelfde gedachten maar vullen elkaar perfect aan voor deze website. Daarom blijf ik graag verbonden met deze groep om Doedactiek up-to-date te houden.

Kijk ook eens op: iDigitiek

Arno Doornbos
Arno DoornbosDocent Produceren, Installeren en Energie (CSG Het Noordik)
Al ruim twintig jaar houd ik me bezig met het gebruik en de integratie van ICT in het onderwijs. Dat deed en doe ik tijdens mijn studie, tijdens het afstuderen, in mijn werk als docent, als hoofd ICT en ook nu in Doedactiek.
Doedactiek is bedacht als oplossing om onszelf een podium te geven. We willen de ICT-hulpmiddelen die wij inzetten in het onderwijs kunnen delen met het hele onderwijsveld. En dat niet vanuit een “app-gedachte”, maar bijvoorbeeld vanuit de fase in je onderwijsproces waarvoor je een hulpmiddel of oplossing zoekt.

Ik bedenk, werk en ontwikkel vanuit de gedachte: “Vertel het me en ik vergeet het, laat het me zien en ik onthoud het, betrek me erbij en ik begrijp het” (Confusius)

Jan Kater
Jan KaterNu gepensioneerd. Voorheen coördinator leermiddelenbeleid, onderwijs en innovatie (Het Stedelijk Lyceum)
Ik hou ervan nieuwe dingen te ontdekken. In het onderwijs heb ik me op dat gebied mogen uitleven. Vanaf 2004 als medewerker ‘Leermiddelenbeleid, onderwijs en innovatie’ bij Het Stedelijk Lyceum te Enschede. Daarvoor met de leerlingen in het PO en VO. Dat werkterrein heeft mij heel veel geleerd over het helpen van anderen om nieuwe oplossingen te vinden. Daar komt altijd samenwerking en van daaruit organisatie bij kijken. Ik hoop dat Doedactiek -ontstaan vanuit samenwerking in onze PLG- gaat werken als dat zandkorreltje in de schelp waar een parel uit ontstaat.
Esther Saaltink
Esther SaaltinkDocent Engels (Twents Carmel College)
Ik ben al vanaf het begin betrokken bij de PLG nieuwe lesvormen met moderne ICT. De site Doedactiek is een echte aanvulling. Er is genoeg te vinden online maar deze site pakt een aantal belangrijke onderdelen bij elkaar en laat docenten vooral eerst nadenken over hun lesdoel en dan pas de tools die hierbij te gebruiken zijn. Er is een fantastische site ontstaan met laagdrempelige praktische voorbeelden die iedereen, die verder wil met ICT in de les verder kan helpen. Kortom de moeite van het uitproberen waard.
Marion Alferink
Marion AlferinkDocent wiskunde (De Waerdenborch)
Ik ben docente Wiskunde op De Waerdenborch in Holten en ontwikkelaar bij Kunskapsskolan. Ik vind het een uitdaging om leerlingen met nieuwe lesmaterialen te laten werken en heb daarom een interactieve digitale methode ontwikkeld voor klas 1 en 2 HV/V. Je gaat daardoor op de stoel van de leerling zitten en telkens vraag je je af wat de leerling nodig heeft om de stof te begrijpen. Samen met Marina Lankester heb ik een boek voor 1/2 HV gemaakt over Perspectief bij Wiskunde en Beeldende Vorming. Vanaf het begin ben ik betrokken bij de PLG en denk ik mee om van Doedactiek een waardevol product te maken.
Mariëlle Kuijper
Mariëlle KuijperDocent, onderzoeker, projectleider (Hogeschool Windesheim)
Met deze groep enthousiaste en gedreven docenten zijn we op zoek gegaan naar manieren waarop ICT en de vele applicaties die voorhanden zijn, zinvol en betekenisvol ingezet kunnen worden in het onderwijs. Deze manier van ontwerpgericht werken aan de eigen professionalisering heeft binnen de scholen die deelnemen aan de professionele leergemeenschap (PLG) al tot mooie resultaten geleid. Door de interne afstemming binnen de eigen school van de PLG docenten kunnen inmiddels meerdere docent-collega’s in hun eigen les gebruik maken van de opbrengsten van DOEDACTIEK als platvorm om de eigen ICT ondersteunde lessen te ontwikkelen. Graag delen we het instrument DOEDACTIEK met andere docenten die op zoek zijn naar manieren om hun onderwijs passend te maken, leerlingen te enthousiasmeren en te motiveren, kortom: om blijvend aantrekkelijk en goed onderwijs te ontwerpen…
Monique Theussing
Monique TheussingDocent Scheikunde (PiusX College)
Ik ben docent natuurkunde/scheikunde en ICT coördinator op het Pius X College, locatie Aalderinkshoek.
Mijn doel is om collega’s te begeleiden met het inzetten van BYOD (bring your own device) in de les. ICT is geen doel op zich, maar een goed hulpmiddel om leerlingen te helpen met het leerresultaat te verbeteren. ICT is ook een goedhulpmiddel bij differentiëren in de les. Dit alles geeft meer gemotiveerde leerlingen. Toen ik 2 jaar geleden (sept 2016) aansloot bij de PLG ICT kwam ik terecht in een warm en enthousiast team, welke zeer gemotiveerd bezig was met het ontstaan van Doetechniek, een middel wat collega’s helpt laagdrempelig ICT tools in te zetten in de les.