Bedenk een vraag en nodig leerlingen uit met een code… De leerlingen reageren op de vraag en de meest gegeven antwoorden worden groter en dikker in de ontstane woordwolk.

Answergarden