Beeldende vorming en andere vakken waarbij toegevoegde beelden in de ruimte meerwaarde kunnen bieden (denk aan aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, wiskunde).

Leerlingen maken individueel een (3D) object dat zij koppelen aan een GPS locatie (klaslokaal, thuis, openbare plaats). Anderen kunnen op de betreffende locatie het object zien.

 

Verto Studio 3D

WallaMe