Met drempeltoetsen is:

  • het aantal leerlingen dat natuurkunde kiest in zes jaar tijd verdrievoudigd
  • het aantal meisjes dat natuurkunde kiest gelijk geworden aan het aantal jongens
  • scoort de klas bij het eindexamen ruim boven het landelijke gemiddelde

Edueto

Moodle