Quizlet is een tool waarmee je woorden op verschillende manieren kunt oefenen.  Een app/tool die je niet alleen thuis kunt gebruiken om op verschillende manier woorden te oefenen maar ook in de klas om er quizzen mee te spelen. De leerlingen vinden dit erg leuk om te doen. Vooral als afwisseling op Kahoot.

Wat docenten hiervan zeggen: met een dergelijke digitale quiz is het mogelijk om het kennisniveau van de leerlingen te bepalen waarna niveaugroepen kunnen worden ingedeeld. De niveaugroepen gaan vervolgens aan het werk aan de hand van de opdrachten die voor hen klaar staan in de elo (=differentiëren). De docent krijgt hierdoor tijd om aandacht te besteden aan de leerlingen met de grootste behoefte aan verlengde instructie. Dit kan alleen als er zicht is op de vorderingen van de leerlingen. Het administreren van vorderingen per leerling vergt een extra inspanning die eenvoudiger wordt door zo’n quiztool in te zetten.

Quizlet